Tехничар мултимедија

Tехничар мултимедија


Образовање траје четири године
Подручје рада: Електротехника


Бави се одржавањем аналогних и дигиталних видео и аудио уређаја, као што су камере, камкордери, ТВ пријемници и монитори, аудио и видео плејери…

Ради већином у радио и ТВ станицама и студијима. Такође, повезује и одржава кабловске, сателитске и интерне телевизије и обавља послове код провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга.

Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу, графичком и WЕB дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима.

Обавља и послове у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини… Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору,углавном седећи.

Scroll to Top