Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Akreditacija: 022-05-00130/2017-03
Tehničar za robotiku

Obrazovanje traje četiri godine
Područje rada: mašinstvo i obrada metala


Osposobljava se za rad na kompjuterima, CNC mašinama i industrijskim robotima.

To je naučna oblast koja objedinjuje više disciplina i podrazumeva poznavanje elektronskih sistema, kompjuterskih komponenti i veštačke inteligencije. Njihova primena omogućava automatizaciju proizvodnje, čime se dobija povećanje kvaliteta proizvoda, ušteda na vremenu, a smanjuju se troškovi proizvodnje.

Roboti mogu da zamene ljude na opasnim radnim mestima. Roboti se najčešće koriste za zavarivanje, za montažu, za obradu rezanjem, bušenjem, kao merne mašine, za farbanje...