Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Akreditacija: 022-05-00130/2017-03
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd

Telefon:
011/3398-283

e-mail:
stsmihajlopupin@yahoo.com Web adresa:
srednjatehnickaskolamp.edu.rs