Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Akreditacija: 022-05-00130/2017-03
Elektromonter mreža i postrojenjaPodručje rada: Mašinstvo i obrada metala

Trajanje školovanja: 3 godineElektromonter mreža i postrojenja postavlja i održava instalacije i električne mreže niskog i visokog napona, kako nadzemne tako i podzemne, koje služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju i ostalo.

Postavlja i brine o održavanju razvodnih ormana i posebnih mreža za zaštitu od električnog udara. Održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe se bavi i  njihovom demontažom.

Neophodno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Njegov posao se uglavnom obavlja u timu. Obavezan je da radi pod raznim vremenskim uslovima. Radno vreme se često prilagođava zahtevima posla.

Može da radi u elektroprivredi Srbije, raznim preduzećima, servisima. Takođe može da otvori sopstveni servis ili firmu, ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.