Електромонтер мрежа и постројења

Подручје рада: Електротехника

Трајање школовања: 3 године

Због великих шанси за запослење у бројним предузећима различитих профила, овај смер је један од најатрактивнијих трогодишњих занимања у пољу електротехнике. 

Након стицања знања и вештина кроз стручне предмете и практичну наставу, ученик ће бити оспособљен за постављање и одржавање инсталација, електричних мрежа ниског и високог напона, као и надземних и подземних, расвету насеља и путева, разводних ормана и посебних мрежа за заштиту од електричног удара.

Поред стицања теоријског стручног знања, ученици ће усавршавати своју спретност, опрезност и одговорност кроз практичну наставу, с обзиром да су те вештине неопходне за обављање овакве врсте послова. 

Поред запослења у електропривреди Србије, бројним предузећима и сервисима, ученици ће бити оспособљени за самосталан рад, што му омогућава отварање сопствене фирме или сервиса.

Након трогодишњег образовања, ученици могу да наставе школовање у виду једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације.