Бродомашимски техничар


Образовање траје четири године

Подручје рада: Mашинство и обрада метала


Проходност за даље школовање: сви технички факултети и више школе.

Бродомашински техничари могу да раде на свим врстама бродова и баве се погонским машинама брода, помоћним машинама и највећим делом управљачких и сигурносних уређаја на броду.

На данашњим бродовима срећемо савремене системе за погон, навигацијско управљање, грејање и климатизацију, сигурносну опрему, као и опрему која омогућује угодан боравак на њима. У бродским радионицама се сервисирају, одржавају и, по потреби, израђују различити делови тих система и опреме.
Бродомашински техничари надзиру производњу у радионицама, контролишу рад машинског простора, контролног и нагационо-управљачког центра брода, воде одржавање погонских мотора и постројења, те управљачких бродских уређаја.

Они такође надзиру и одржавају системе аутоматског управљања и модерне компјутерске системе. Надзиру стање горива, резервних делова и других радних средстава. Код контроле рада мотора, управљачких и других система за погон, користе се савременим апаратима за испитивање и рачунарима.
Адреса:
Трг Николе Пашића бр.7
Београд
Телефон:
011/3398-283
E-пошта: stsmihajlopupin@yahoo.com