Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – школа будућности

Дуалним образовањем и преквалификацијом до посла

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ ( ЕПС) на челу са директором Милорадом Грчићем и директором Средње техничке школе „Михајло Пупин“ др Братиславом Спасићем потписали су Споразум о стручно-едукативној сарадњи ради школовања кадрова кроз принципе дуалног образовања који су потребни ЕПС-у. Споразум подразумева едукацију кроз вежбе и практичну наставу која ће се изводити у просторијама и објектима ЕПС-а, а коју ће реализовати професори школе уз надзор најбољих ментора-инструктора практичне наставе запослених у ЕПС-у. Захваљујући великој подршци ЕПС-а ученицима се омогућава да учењем кроз рад у реалној радној околини стичу компетенције за рад у подручју електротехнике и машинства. Споразум пружа прилику како запосленима у ЕПС-у тако и незапосленим лицима да се дошколују или преквалификују у занимања која су тренутно потребна у ЕПС-у, а то су: електротехничар енергетике, електромонтер мрежа и постројења, машински техничар и машинбравар.

Предраг Јовановић, члан Општинског већа, истакао је да у ЕПС-у недостаје више од 150 електромонтера и да управо поступак преквалификације обезбеђује сигурно запослење, што је приликом потписивања споразума нагласио и директор ЕПС-а Милорад Грчић. Наши будући ученици ће уз поштовање принципа дуалног образовања у потпуности бити оспособљени за успешан и квалитетан рад на новим радним местима.