OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Osnovna delatnost Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ je obrazovanje i osposobljavanje za neposredan rad i dalje školovanje za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, za područje rada:

Elektrotehnika
Mašinstvo i obrada metala 


Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

U trogodišnjem zanimanju:
1. Elektromonter mreža i postrojenja

U četvorogodišnjem zanimanju:
1. Elektrotehničar multimedija
2. Administrator računarskih mreža
3. Elektrotehničar energetike


Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

U trogodišnjem zanimanju:
1. Automehaničar
2. Mašinbravar


U četvorogodišnjem zanimanju:
1. Tehničar za robotiku
2. Brodomašinski tehničar
3. Mašinski tehničar

                     
Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ u  Beogradu u svom radu primenjuje nastavne planove i programe proisane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.Savremena organizacija nastave

Škola raspolaže savremenom opremom i nastava se organizuje na moderan i dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup savremenim informacionim tehnologijama. Zato je opredeljenje Škole da se teorijska nastava i vežbe sprovode sa ciljem da se učenici u toku školovanja razviju u ličnosti koje mogu  da se uključe u dinamične poslovne komunikacije, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. Radi toga nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere i slučajeve, i kroz takve primere iz prakse steknu znanja i veštine koje su u realnosti primenljive.


Dalje školovanje

Dakle, kroz širu i osmišljenu horizontalnu povezanost i organizaciju nastave, učenik dobija veće šanse i mogućnosti za vertikalnu probojnost. Široka, raznovrsna i dobro utemeljena osnova daje veće šanse za uspešno školovanje na visokoškolskim ustanovama. To je omogućeno ne samo obimom znanja, već i metodama rada koje učenika približavaju sličnim oblicima rada koji zahtevaju samostalnost, a što će se primenjivati u daljem školovanju. Obrazovanje je kontinuiran proces pa brzi i nagli prelazi smanjuju uspešnost obrazovanja i ostvarenost ishoda obrazovanja, u odnosu na očekivane i poželjne.


Ostvarivanje vaspitne funkcije

Polazeći od činjenice da moderna nastavna tehnologija, uz ponekad prenaglašenu primenu informacione tehnologije, može dа u izvesnoj meri zanemari direktnu komunikaciju učesnika u nastavnom procesu, Škola će kroz vaspitne oblike rada razvijati sve aspekte ličnosti. Velika posvećenost pojedinačnom obrazovanju mora da bude praćena i drugim sadržajima koji omogućavaju učeniku ostvarivanje njegove humane komponente .

U određenim okolnostima objektivni i subjektivni faktori utiču da Škola prvenstveno ostvaruje svoju obrazovnu funkciju. Iz tih razloga Škola organizuje i realizuje različite oblike vannastavnog rada. To omogućava da učenici, na osnovu svojih afiniteta i sklonosti, obogaćuju i nadograđuju svoju ličnost i razvijaju osećaj pripadnosti društvu i širem evropskom prostoru.


PROSTOR, OPREMA I NASTAVNA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Sedište Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ je u Beogradu u ulici Trg Nikole Pašića br.7/I ( prvi sprat). 

Srednja tehnička  škola „Mihajlo Pupin“ raspolaže prostorom, opremom i nastavnim sredstvima koja su u skladu sa pravilnicima:
• za zajedničke (opšteobrazovne) predmete - sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile IV stepena stručne spreme (Službeni glasnik- Prosvetni glasnik, broj 7 od 07.09.1991);

• za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u području rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala : sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stučne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama za područja rada Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika ( „Službeni glasnik Republike Srbije-Prosveni glasnik br.16/2015 i 17/2015 28. avgusta 2015.godine ).

Školska zgrada

   U okviru Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u ulici Trg Nikole Pašića br.7, Beograd, školski prostor čine:

• 7 učionica za opšteobrazovne predmete;
• 4 specijalizovane učionice; 
• radionica za praktičnu nastavu ;
• biblioteka-medijateka.

Fiskulturna sala

Učenici će nastavu iz fizičkog vaspitanja realizovati u fiskulturnoj sali „PRIMA WGD“ d.o.o. iz Beograda ul. Hajduk Stanka br.2. Sala ima površinu od 200m2 i zadovoljava propisane kriterijume iz Normativa o prostoru i opremi („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br.5/90).

Škola ima zaključene sporazume o stručno-edukativnoj saradnji sa:

"MEGANA" d.o.o, Školski servis Gajić, Električar d.o.o, Tehnokov d.o.o, BELTEPROM d.o.o, FIKOS d.o.o, SZR "PROTEKTA", Srednja škola "Sveti Sava", Zanatska radnja "Bane", Privredno društvo za transport, trgovinu i usluge "LAĐAR KUPRA" d.o.o, Autoelekričar "Vidoje", Autoservis "Lukić 2014", FISTAUTO, TR CENTROBOJ PLUS, SAT VISION d.o.o, Techno Solution d.o.o, PRIMA WGD d.o.o.
Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Akreditacija: 022-05-00130/2017-03
O NAMA

Najnovija istraživanja pokazuju da su učenici u našoj zemlji, prilikom izbora svog budućeg zanimanja, počeli da razmišljaju na praktičan način. Žele da upišu najprofitabilnija zanimanja koja će im omogućiti da se brzo zaposle.

Osluškujući impulse tržišta radne snage, zaključili smo da savremeni stilovi življenja zahtevaju rad stručnjaka sa odgovarajućim stručnim kompetencijama, koje se mogu dosegnuti kroz primenu obrazovnih programa u  području rada Elektrotehnike, Mašinstva i obrade metala, kao i obrazovnih profila vezanih za informacione tehnologije.
Potrebe tržišta rada kontinuirano se menjaju kao posledica ekonomskog napretka i tehnoloških promena. Kvalitet obrazovanja meri se korisnošću stečenih znanja, veština i sposobnosti pri dobijanju posla.
Razvoj perspektive mladih ljudi naš su prioritet. Poboljšanje kvaliteta i efektivnosti stručnog obrazovanja i osposobljavanja, strategija celoživotnog učenja, a naročito mobilnost u okviru profesije, osnovni su razlozi za verifikaciju obrazovnih profila u području rada Elektrotehnike, Mašinstva i obrade metala, posebno za obrazovne profile vezane za informacione tehnologije.

Prilikom istraživanja potražnje za IT kadrovima u Srbiji, razmatrani su svi oglasi koji su objavljeni za kategoriju IT na portalima www.poslovi.rs i www.poslovi.infostud.com. (Ovi portali su uzeti kao referentni iz razloga što je na njima najveća ponuda poslovnih oglasa kod nas.) Pritom se pokazalo da je ukupan broj  traženih IT pozicija za prvo polugodište 2016. godine 1888, od čega se 181 pozicija odnosi na dizajn u oblasti IT-ja.

Povezivanje Srbije sa svetom i njeno uključivanje u tokove svetske i, naročito, evropske integracije, podrazumeva odgovarajuću edukaciju i sistem obrazovanja koji omogućuje lakše dolaženje do posla.

Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“, sa sedištem u ulici Trg Nikole Pašića br.7 , 11000 Beograd, ostvarivaće program srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala za sledeće obrazovne profile: elektromonter mreža i postrojenja, elektrotehničar multimedija, administrator računarskih mreža, elektrotehničar energetike, automehaničar, mašinbravar, tehničar za robotiku, brodomašinski tehničar i mašinski tehničar, sa punim društveno-ekonomskim opravdanjem.
35% POPUSTA